Skip to content Skip to footer
ADVOKAT

Aleksandar Bojić

Kontakt

Aleksandar je advokat u kancelariji Mirkov Čivtelić & Jakšić. Svakodnevno savetuje domaće i međunarodne kompanije o različitim pitanjima u vezi sa privrednim pravom i zaštitom intelektualne svojine.

Aleksandar savetuje klijente koji posluju u privrednim sektorima trgovine, uslužnih delatnosti i muzike.

Takođe, zastupa klijente u sudskim i vansudskim postupcima, a posebno je specijalizovan za oblasti privrednog prava, prava intelektualne svojine, pre svega za 

oblasti autorskog i srodnih prava i prava žiga, kao i za vođenje građanskopravnih parničnih postupaka.

  • Privredno pravo
  • Pravo intelektualne svojine

  • Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu 
  • Mirkov Čivtelić & Jakšić (2024 – do danas)
  • Advokatska kancelarija Čivtelić (2020 – 2024)
  • Advokatska kancelarija Martić (2019 – 2019)
  • Advokatska komora Čačka