Skip to content Skip to footer

Korporativno pravo i usaglašenost

Pružamo pravnu podršku preduzetnicima i kompanijama od inicijalne ideje i osnivanja, preko odabira odgovarajuće pravne forme i sprovođenja registracije do statusnih promena. Spremni smo u svakom momentu da se uhvatimo u koštac sa pitanjima usklađenosti vašeg poslovanja sa lokalnim propisima. Podržavamo klijente koji se bave različitim delatnostima u okviru različitih privrednih grana, izrađujući najraznovrsnije komercijalne ugovore, poput ugovora o licenciranju, ugovora o franšizi, zabrani konkurencije, distribuciji, poslovnoj tajni, neotkrivanju podataka i poverljivosti.

Mediji i

oglašavanje

Mediji i oglašavanje

Plasiranje novih proizvoda i usluga u savremenom dinamičnom okruženju, zahteva kreativnost i inspiraciju koje treba da idu ruku pod ruku sa detaljnim poznavanjem regulatornog okruženja i industrije kako bi se obezbedila sveobuhvatna pravna podrška.

Naše usluge obuhvataju pregovore o licencama i izrade ugovora sa talentovanim pojedincima, kao i zastupanje u sporovima o autorskim pravima. Pružamo podršku firmama i pojedincima, poput glumaca, muzičara, slikara i drugih nosilaca autorskih prava. Pomažemo umetnicima iz različitih industrija u nekim od najsloženijih pravnih pitanja koja se odnose na objavljivanje ili emitovanje sadržaja, produkciju ili distribuciju.

Naše usluge

  • Izrada ugovora o oglašavanju, emitovanju i produkciji
  • Ugovori o sponzorstvu
  • Usaglašenost objavljenih podataka sa propisima
  • Usklađenost reklamne kampanje proizvoda ili usluge
  • Saveti u vezi sa promotivnim novinskim, televizijskim i onlajn kampanjama
  • Saveti u vezi sa propisima o zaštiti potrošača i nepoštenim poslovnim praksama
  • Obmanjujuće i neovlašćeno oglašavanje
  • Predparnične i parnične strategije