Skip to content Skip to footer

Ostanite jedinstveni - zaštitite svoju inovaciju

Autorska prava podstiču kreativnost jer pružaju ekskluzivno pravo da koristite sve pogodnosti dela koje je zaštićeno autorskim i srodnim pravima, distribuirate i reprodukujete primerke vaših kreacija, i da ih javno prikazujete.

Svi autori imaju prava da zaštite svoja književna, dramska, muzička ili umetnička dela koja predstavljaju jedinstveni koncept koji ih razlikuje od ostalih i čini njihovu primenu komercijalno uspešnom.

bernd-klutsch-NTgngJ8m-uU-unsplash

Autorska prava – suština vaše kreativne zamisli

Autorska prava – suština vaše kreativne zamisli

Bez obzira da li želite da zaštitite originalan dizajn svog proizvoda, pakovanje, umetničko delo, muzičku kompoziciju, softver, animaciju ili reklamu, unapredićete svoje poslovanje zaštitom autorskih prava, a ako situacija to zahteva, realizovaćete i odbraniti svoja zakonom stečena prava.

Pre nego što zaštitite vaša autorska i srodna prava, treba napomenuti da će vaše delo biti zaštićeno za vreme vašeg života i nekoliko decenija nakon, a da će potom postati svima slobodno za korišćenje.

Naše usluge

Naši klijenti dolaze iz različitih oblasti poslovanja: mediji i zabava, umetnost i muzika, moda, prehrambena, hemijska, farmaceutska industrija, kao i  industrija informacionih i naprednih tehnologija.

Naš tim stvara inovativne strategije za rešavanje sporova u cilju odbrane interesa klijenata u vezi sa pravima intelektualne svojine. Takođe, priprema analizu potencijalnih plagijata ili njihovih zloupotreba i zastupa klijente u svim takvim sporovima.
Vršimo pretragu tržišta, uključujući online sferu i društvene mreže (Facebook, Instagram i LinkedIn), a radi utvrđivanja povrede prava.

  • Izrada strategija zaštite autorskih prava
  • Izrada i podnošenje zahteva za zaštitu autorskih prava
  • Zaštita autorskih prava kroz parnice, pregovore i arbitražu
  • Ugovori o licenciranju i korišćenju autorskih prava
  • Davanje mišljenja o autorskim pravima i srodnim pravima i njihovoj potencijalnoj povredi
  • Istraživanje i pretrage u vezi sa povredom autorskih i srodnih prava
pexels-gustavo-fring-7447301
lavi-perchik-XYK2oHVKuJA-unsplash