Skip to content Skip to footer
pružamo

Savršena rešenja koja štite vašu intelektualnu svojinu

Mirkov Čivtelić & Jakšić je inovativna advokatska kancelarija specijalizovana za pravne usluge u oblasti zaštite intelektualne svojine. Naši klijenti u potpunosti mogu da se oslone na efikasan pravni savet i potpunu posvećenost naših advokata.

Naš tim advokata uspešno kombinuje stečene veštine i znanja i ide u korak sa novim trendovima na tržištu.

elcarito-MHNjEBeLTgw-unsplash

Proširite svoj univerzum ideja uz najbolji regionalni pravni savet

Proširite svoj univerzum ideja uz najbolji regionalni pravni savet

Jedan od glavnih aduta advokatske kancelarije Mirkov Čivtelić & Jakšić je strateška pozicija, budući da se sedište naše kancelarije nalazi u Beogradu. Regionalno prisustvo nam omogućava da budemo u direktnom kontaktu sa nadležnim organima za zaštitu prava intelektualne svojine širom Jugoistočne Evrope.

Advokati kancelarije Mirkov Čivtelić & Jakšić pružaju zaokružen savet iz oblasti prava intelektualne svojine u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Sloveniji, uključujući i savetovanje na međunarodnom nivou koje pruža mreža naših saradnika širom sveta.

NAŠA MISIJA

Zaveštanje ideja kao inspiracija

Ideje i tvorevine ljudskog duha menjaju svet. Javljaju se u najrazličitijim oblicima i formama, do njih se dolazi dugim traganjem ili spontano, nenamerno. Oko njih su nastale čitave nauke, tehnološke paradigme, novi načini razmišljanja i svet koji danas poznajemo. Upravo takve ideje, koje ostaju u nasleđe generacijama iza njih, i ličnosti koje su ih donele, jesu naša glavna inspiracija u svakodnevnom radu. Unaprediti postojeće, rešiti naizgled male svakodnevne probleme, doprineti opštem boljitku, pokrenuti, inspirisati – obično su osnovni pokretači.

Jedan od primera takve ličnosti, vizionara i nosioca nove i poboljšane ideje je i inženjer Nikola Mirkov, „veliki pesnik hidrotehnike“ i idejni tvorac hidrosistema Dunav –  Tisa – Dunav (DTD). Ovaj hidrosistem povezuje tokove reka Dunav i Tisa kroz Vojvodinu i predstavlja jedan od najvećih čovekovih poduhvata ove vrste, a po svojim mnogostrukim namenama jedinstven je u svetu, a opet, pravljen po meri života.

„Treba se roditi, odrasti i živeti u ovoj beskrajnoj niziji. Treba dubinski i do srži osetiti ove jade s vodom i muke bez vode, tu večnu borbu sa vodom i čežnju za vodom. Ako su vlažne godine – opasnost i nesreća, ako je sušna godina – nevolja još veća. Treba proučavati i upoznati režim dunavskih voda – tu neverovatno složenu prirodu voda. Treba poznavati značajna iskustva prošlosti, i naša i tuđa.“

Mirkov, N. (1976). Kanal Dunav-Tisa-Dunav i naše životno pitanje. Vode Vojvodine, 4, 85-92.

Slider Decorative Dots 2
michael-f4C4yk2WiW4-unsplash
naš pristup

Doprinosimo razvoju najbolje pravne prakse

Naš tim je u svakodnevnom kontaktu sa relevantnim organima za zaštitu intelektualne svojine i to nam omogućava da efikasno upravljamo poverenim predmetima. Naši advokati su bili članovi mnogih radnih grupa i učestvovali su u izradi mnogih zakona koji se odnose na zaštitu prava intelektualne svojine u svojim državama.

Takođe, naši advokati su članovi asocijacija poput INTA (International Trademark Association), ECTA (European Communities Trade Mark Association) i drugih relevantnih asocijacija iz oblasti zaštite intelektualne svojine i srodnih prava u okviru i izvan Jugoistočne Evrope i Evropske unije.

Preuzimajući aktivnu ulogu u mnogim odborima, naši advokati su doprineli rešavanju ključnih pitanja i kreiranju trendova. Na taj način idemo u korak sa svakom promenom u zakonskoj ili sudskoj praksi što našim klijentima garantuje pouzdane i celovite pravne usluge.

Fokus na industrije

Pružamo pravne savete iz oblasti intelektualne svojine u širokom spektru industrija uključujući zabavu, umetnost, prehrambenu, hemijsku, farmaceutsku, softversku, ugostiteljsku industriju, kao i oblast naprednih tehnologija i veštačke inteligencije.

christopher-burns-Kj2SaNHG-hg-unsplash

Strateški savet

Naši advokati su zaštitili i registrovali na stotine patenata i žigova. Strateškim upravljanjem portfolijima intelektualne svojine, doprinosimo poslovnom rastu i razvoju naših klijenata.