Skip to content Skip to footer
partner

Andreja Čivtelić

Kontakt

Andreja Čivtelić je advokat i suosnivač advokatske kancelarije Mirkov Čivtelić & Jakšić specijalizovane za pravo intelektualne svojine.

Andreja zastupa domaća i inostrana fizička i pravna lica pred svim domaćim sudovima i ostalim nadležnim organima kada je u pitanju povreda i zaštita prava intelektualne svojine, žigova, autorskih i srodnih prava, ali i u projektima koji se odnose na kolektivno ostvarivanje autorskih prava, kao i zaštite prava potrošača.

Pored ekspertize u oblasti intelektualne svojine Andreja redovno savetuje klijente o širokom spektru pitanja iz oblasti privrednog prava. Radio je i na izradi brojnih komercijalnih ugovora gde aktivno učestvuje u pregovorima na strani klijenta.

  • Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Fakultet primenjenih umetnosti, Univerzitet u Beogradu
  • Advokatska kancelarija Mirkov Čivtelić & Jakšić (2024 – do danas)
  • Advokatska kancelarija Čivtelić (2014 – 2024)
  • Advokatska kancelarija Bućković (2012 – 2014)
  • Advokatska kancelarija Mijatović (2011 – 2012)
  • Advokatska komora Beograda