Skip to content Skip to footer

Asocijacija autora – organizacija stvaralaca likovnih dela

Septembra 2020. godine u Beogradu je osnovana Asocijacija autora – organizacija stvaralaca likovnih dela kao dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, radi afirmacije autora i nosioca autorskih prava na autorskim delima likovne umetnosti i primenjene umetnosti, izuzev dela iz oblasti fotografije, to iz oblasti: crteža, slikarstva, skulpture, keramike, grafike i grafičkog dizajna.

Ideja je da se prvenstveno putem kolektivnog ostvarivanja imovinskih autorskih prava ostvaruje naknada za autore od:

• reemitovanja dela;
• uvoznika, odnosno trgovaca tehničkim uređajima i praznim nosačima zvuka, slike i teksta;
• od pravnih i fizičkih lica koje pružaju uslugu fotokopiranja, odnosno umnožavanja sličnom tehnikom, uz naknadu; i
• preprodaje dela.

Naravno, ostvarene naknade bi Asocijacija prosleđivala nosiocima prava.

Početkom novembra 2022. godine Asocijacija je podnela Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije zahtev za izdavanje dozvole za obavljanje delatnosti kolektivnog ostvarivanja prava. Kao pravni zastupnici Asocijacije, očekujemo da će postupak biti okončan u narednih par meseci nakon čega bi Asocijacija postala osma organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Republici Srbiji.

Inače, Asocijacija sve vreme od svog osnivanja, za sve svoje članove organizuje kompletan autorski servis koji podrazumeva i besplatnu pravnu pomoć, informacije o aktuelnim temama, organizaciju seminara i izložbi, izdavačke poduhvate i pružanje socijalne pomoći članovima za slučaj materijalne ugroženosti.

Trenutno Asocijacija u svojim redovima ima više stotina članova, među kojima su najznačajniji autori i stvaraoci u svojim oblastima i to ne samo u Srbiji nego i u regionu ali i svetski poznati autori. Većina članova Asocijacije je završila umetničke fakultete, mnogi su i magistrirali i doktorirali na njima, neki od njih su i profesori na fakultetima likovne i primenjene umetnosti a neki su i akademici.

U poslednjih pola godine smo vrlo aktivni i zajedno sa Asocijacijom smo organizovali tribine u Novom Sadu, Beogradu, Šapcu, Zrenjaninu, Pančevu i mnogim drugim gradovima širom zemlje a kako bismo ukazali na značaj članstva u Asocijaciji i uzimanju aktivnog učešća.

Verujemo i nadamo se pozitivnom odgovoru Zavoda za intelektualnu svojinu.