Skip to content Skip to footer

Asocijacija autora u KC GRAD

Autori su po pravilu ljudi izuzetno slobodnog duha koji ne žele previše formalnosti. Sa jedne strane je takvo razmišljanje autora odlično za očuvanje njihove nesputanosti ali je sa druge strane izuzetno loše što se tiče zaštite njihovih prava pošto se neretko dešava da ona ostanu potpuno nezaštićena ili čak i zloupotrebljena.

Pokazalo se neophodnim da se zaštita autorskih prava prepusti nekome ko bi se time konstantno bavio u ime autora pri tome ne dirajući njihovu kreativnost. Iz tog razloga je pre dve godine u Beogradu osnovana Asocijacija autora – Organizacija stvaralaca likovnih dela sa ciljem da obezbedi zaštitu autorskih prava svojim članovima. Pored toga, Asocijacija informiše svoje članove o svim aktuelnim temama, obezbeđuje besplatnu pravnu pomoć, organizuje seminare i izložbe a u bliskoj budućnosti će biti tu da obezbedi autorima i naknade od kolektivnog ostvarivanja prava.

Koliko je rad Asocijacije važan za same autore, prepoznale su kolege poput Mrđana Bajića, Predraga Koraksića Koraksa, Slavimira Stojanovića Futra kao i mnogobrojni autori širom Srbije koji su pristupili Asocijaciji. U petak, 9. decembra od 19 časova će u KC GRAD biti održano predstavljanje Asocijacije sa mini predavanjem o osnovnim pojmovima, problemima i zaštiti autorskih prava.

Vidimo se!