Skip to content Skip to footer

Da li je povreda intelektualne svojine opasna po zdravlje?

Intelektualna svojina je izuzetno kompleksna i složena da bi se opisala sa par reči. No, ukoliko bismo to ipak morali da uradimo onda bismo rekli da ona obuhvata kreacije ljudskog uma koje se mogu materijalizovati. Naravno, one kreacije koje ispunjavaju uslove propisane zakonima mogu biti zaštićene određenim oblicima prava intelektualne svojine. Čak i ovako navedeno je isuviše apstraktno pa većina intelektualnu svojinu percipira kao neka prava koja se odnose na nešto sa čim se ne susreću često.

Ipak, realnost je drugačija s obzirom da su prava intelektualne svojine nešto sa čim se bukvalno susrećemo svaki dan. Pesma koju slušamo ujutro dok se spremamo za posao je nečije autorsko delo, kola kojima se vozimo su zaštićena desetinama patenata kojima su kompanije iz auto industrije želeli da zaštite inovacije svojih inženjera/pronalazača, mejlove čitamo na računaru koji, najčešće, ima licenciran softver, odabraćemo u radnji onaj proizvod koji ima bolje osmišljen industrijski dizajn a uveče ćemo piti vino sa geografskom oznakom porekla kao svojevrsan dokaz kvaliteta.

Izgleda da nema segmenta života u kom nema intelektualne svojine i u tome je njena važnost bez obzira što smo često nesvesni toga. Važnost intelektualne svojine se najčešće razume onda kad posledice osetimo na sopstvenoj koži. Neki put i bukvalno.

Kompanija Alma Lasers je vodeći globalni inovator i proizvođač lasera na bazi svetlosti, radiofrekvencije i ultrazvuka a koji su namenjeni ulepšavanju tela. Po mnogim elementima su apsolutno revolucionarni. Puno primenjenog znanja, energije, strpljenja i vremena je bilo potrebno da bi nastali današnji najsavremeniji Soprano laseri. Nekome ko ništa od toga nije uložio se nekad učini privlačnim free ride na tuđem radu, praveći u konkretnim slučajevima manje ili više verne kopije Soprano lasera ali samo po izgledu. Ono po čemu se suštinski razlikuju originalni i krivotvoreni laseri je sama sadržina male crne kutije. Poslednjih godina Mirkov Law u saradnji sa kompanijom Alma Lasers uspešno uklanja sa tržišta jugoistočne Evrope krivotvorene Soprano lasere. Naravno, neki put se dogodi da krivotvoreni laser nađe put do tržišta. Cene po kojoj se pružaju usluge ovakim krivotvorenim laserima su dva, tri ili više puta niže od onih koje se pružaju originalnim a što je ne malom broju ljudi privlačno, ne razmišljajući previše o posledicama. U boljim slučajevima, krivotvoreni laseri imaju placebo efekat dok u onim drugim ostavljaju trajne ožiljke na telu i generalno ostavljaju posledice na zdravlje. I tek tada, kada se na svojoj koži oseti, počinje se razmišljati o značaju originalnih proizvoda, patenata i generalno intelektualne svojine.

Pre par meseci je kompanija Alma Lasers napravila interesantan video ukazujući na probleme krivotvornih lasera a koji se može pogledati na YouTube.

Dakle, ako se vratimo na pitanje iz naslova, odgovor bi glasio: Da, povreda intelektualne svojine jeste opasna po zdravlje. Ne dozvolite sebi da kasno razumete značaj intelektualne svojine, budite pametniji od toga.

Ukoliko želite znati više o originalnim Soprano laserima ili generalno intelektualnoj svojini u bilo kojoj jurisdikciji jugoistočne Evope u kojima pružamo pravne usluge, slobodno nas kontaktirajte.