Skip to content Skip to footer
Advokatski pripravnik

Dunja Lukić

Kontakt

Dunja je pripravnik u advokatskoj kancelariji Mirkov Čivtelić & Jakšić od 2024. godine i pruža pravnu podršku klijentima o svim pitanjima u vezi sa privrednim pravom i zaštitom intelektualne svojine.

Dunja analizira i izveštava o novinama u oblasti relevantnih zakonskih propisa i sudske prakse za potrebe kancelarije, prikuplja i kreira nacrte različite pravne dokumentacije za potrebe klijenata.

  • Privredno pravo
  • Intelektualna svojina

  • Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu 
  • Mirkov Čivtelić & Jakšić (2024 – do danas)
  • Advokatska kancelarija Fila
  • Advokatska komora Beograda