Skip to content Skip to footer

Globalni indeks inovativnosti za 2022. godinu

Globalni indeks inovativnosti (GII) za 2022. godinu, koji objavljuje Svetska organizacija za intelektualnu svojinu, predstavljen je nedavno u Ženevi.

Svake godine je GII posvećen analizi nekog od globalno važnih tema i pitanja a ovogodišnje izdanje, petnaesto po redu, je sa posebnim akcentom na učinak inovacija u produktivnosti i dobrobiti celokupnog društva. Ovogodišnji GII nam je doneo jednu zanimljivost a to je da globalni rast produktivnosti podstaknut povećanjem inovacija stagnira. Trenutni tehnološki napredak pokazuje znakove usporavanja rasta uprkos povećanju izdataka za istraživanje i razvoj.

Generalni direktor Svetske organizacije za intelektualnu svojinu, gospodin Daren Tang, je na predstavljanju GII za 2022. godinu naglasio da se inovacije trenutno nalaze na rakrsnici. Naime, dok su ulaganja u inovacije izuzetno porasla u 2020. i 2021. godini, u tekućoj godini one su u velikoj meri u stagnaciji i poprilično zavise od globalnih neizvesnosti, ali i sve slabijem učinku odnosno niskoj produktivnosti podstaknutoj inovacijama.

U GII za 2022. godinu su ukupno rangirane 132 zemlje. Što se tiče našeg regiona, Slovenija je rangirana na 33. mestu, Hrvatska na 42. mestu, Srbija na 55. mestu, Crna Gora na 60. mestu, Severna Makedonija na 66. mestu, Bosna i Hercegovina na 70. mestu dok se Albanija nalazi na 84. mestu.

Celokupno 15. izdanje Globalnog indeksa inovativnost (GII) za 2022. godinu dostupno je na linku.