Skip to content Skip to footer

Mlekari Šabac dodeljena nagrada Users’ Trophy Svetske organizacije za intelektualnu svojinu

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije obeležio je 15. novembra 2021. godine svoju 101. godišnjicu od osnivanja u tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Značaj ovakve godišnjice još više dobija na važnosti kada se ima u vidu da je Kraljevina Srbija bila jedna od 11 zemalja potpisnica Pariske konvencije iz 1883. godine, temeljnog dokumenta za zaštitu prava intelektualne svojine.

Danas je Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije moderna institucija koja kao jedini nadležni organ za zaštitu prava intelektualne svojine u Republici Srbiji uspešno odgovara svim izazovovima savremenog doba. Jedan od ciljeva Zavoda je i promovisanje značaja zaštite prava intelektualne svojine koja nesumnjivo utiče na ekonomski i društveni razvoj. S tim u vezi je sproveden konkurs u saradnji sa Svetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) radi dodele nagrada izuzetnim pojedincima i privrednim društvima koji posvećuju posebnu pažnju zaštiti prava intelektualne svojine.

Nagrada za domaće pravno lice sa najvećim intenzitetom korišćenja međunarodnog sistema registracije žigova tokom 2021. godine – nagrada Users’ Trophy Svetske organizacije za intelektualnu svojinu dodeljena je privredom društvu Mlekara Šabac koje je tokom 2021. godine u odnosu na sva domaća pravna lica imalo najveći broj međunarodno registrovanih žigova.

Mlekara Šabac ima preko 90 godina dugu tradiciju u preradi mleka i mlečnih proizvoda. Dodatno, Mlekara Šabac je jedna od vodećih mlekara na tržištu Republike Srbije pri čemu je istovremeno i najveći izvoznik mlečnih proizvoda sa čak 70% izvoza svoje ukupne proizvodnje uključujući i veoma značajno tržište Ruske Federacije.

Mirkov Law je imao izuzetnu čast i zadovoljstvo da Mlekari Šabac bude pravna podrška u zaštiti njenih prava intelektualne svojine sve ovo vreme. Poznajući znanje, predanost i energiju koju Mlekara Šabac ulaže, verujemo u još bolje rezultate u budućnosti.