Skip to content Skip to footer
ADVOKAT

Nemanja Živanović

Kontakt

Nemanja Živanović je advokat sa više od osam godina radnog iskustva u oblastima prava zaštite intelektualne svojine, autorskih i srodnih prava, prava informacionih tehnologija, medijskog prava, radnog prava, kao i svim oblastima građanskog prava.

Poseduje bogato iskustvo u savetovanju i zastupanju kako domaćih tako i inostranih klijenata u različitim postupcima, uključujući parnične i vanparnične postupke, izvršne postupke, upravne postupke kao i prekršajne postupke.

Poseduje višegodišnje iskustvo u građanskim postupcima pred različitim sudovima stvarne i mesne nadležnosti u Republici Srbiji.

Tokom svoje karijere Nemanja je savetovao i zastupao autore u domenu fotografije, video snimaka, književnih dela, grafičkih dela, kao i autore u domenu informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) i softvera.

Takođe, Nemanja zastupa i savetuje klijente u domenu luksuznih proizvoda i farmaceutske industrije. Nemanja takođe zastupa klijente u domenu medijskog prava u postupcima radi naknade štete usled povrede prava na privatnost. Početkom 2024. godine pridružuje se advokatskoj kancelariji Mirkov Čivtelić & Jakšić.

 • Privredno pravo
 • Pravo intelektualne svojine
 • Radno pravo
 • Medijsko pravo
 • Građansko pravo
 • Vanparnični postupci

 • Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
 • Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Advokatska kancelarija Mirkov Čivtelić & Jakšić (2024 – do danas)
 • Advokatska kancelarija Živanović (2020 – 2024)
 • Advokatska kancelarija Jakšić (2016 – 2020)
 • Osnovni sud u Beogradu (2013 – 2014)
 • Republički zavod za statistiku (2010 – 2010)
 • Beogradska advokatska komora