Skip to content Skip to footer
partner

Relja Mirkov

Kontakt

Legal 500

2020.

World Trademark Review

2020.

Pravi izbor za složene podneske i izvršenja, Relja Mirkov poseduje enciklopedijsko znanje regionalnih zakona i praksi.

World Trademark Review

2021.

World Trademark Review

2022.

Relja Mirkov je advokat specijalizovan za oblast zaštite intelektualne svojine u kojoj je, prema rangiranju publikacije World Trademark Review, prepoznat kao vodeći stručnjak na srpskom, ali i tržištu zemalja jadranskog regiona. Savetuje domaće i internacionalne kompanije, umetnike i autore o svim aspektima prava intelektualne svojine, uključujući zaštitu autorskih prava, žigova i patenata, kao i zaštitu privatnosti i poverljivosti podataka.

Tokom karijere, koja traje duže od 17 godina, Relja je zastupao klijente u različitim kompleksnim sporovima koji se tiču prava intelektualne svojine, u čemu je prepoznat kao jedan od vodećih stručnjaka. Njegovo bogato profesionalno iskustvo uključuje savetovanje kompanija koje posluju u sektorima robe široke potrošnje, energetike, filma, medija i zabave, u pogledu oglašavanja i medijskog prava, kao i o različitim aspektima osnivanja i upravljanja privrednim društvima i drugim pitanjima korporativnog prava.

Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, karijeru započinje u odeljenju za žigove Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Odmah zatim, pridružuje se kancelariji Karanović & Partners, gde je bio jedan od vodećih pravnih zastupnika za zaštitu intelektualne svojine brojnim lokalnim i međunarodnim korporacijama.

Sa kolegama pokreće nezavisnu advokatsku kancelariju Mirkov Law, 2020. godine specijalizovanu za prava intelektualne svojine i privredno pravo.

Nastojeći da na pravi način odgovori na zahteve i potrebe ciljanog tržišta, 2024. godine pravni tim Mirkov Law proširuje i dalje jača svoje profesionalne kapacitete udružujući se sa vrsnim stručnjacima u oblasti privrednog i prava intelektualne svojine, Andrejom Čivtelićem i Milanom Jakšićem. 

Ovim partnerstvom, novoosnovana zajednička kancelarija Mirkov Čivtelić & Jakšić postaje jedna od najkompetentnijih u oblasti zaštite intelektualne svojine i korporativnog prava.

Relja je napisao nekoliko desetina članaka iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Član je komiteta INTA za netradicionalne žigove. Bio je član Radne grupe za izradu trenutno važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima, koja je radila tokom 2018. godine. Nezavisni pravni direktorijum specijalizovan za pravo intelektualne svojine, World Trademark Review, ga već 5 godina zaredom svrstava u jednog od vodećih imena u ovoj oblasti.

Ovlašćeni je zastupnik u postupcima zaštite industrijske svojine pred Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije, kao i ovlašćeni patentni zastupnik pred Evropskim Zavodom za patente.

  • Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu 
  • Mirkov Čivtelić & Jakšić (2024 – do danas)
  • Mirkov Law (2020 – 2024)
  • Karanović & Partners (2008 – 2020)
  • Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije (2007 – 2008)
  • International Trademark Association (INTA)
  • Advokatska komora Beograda