Skip to content Skip to footer
Advokatski pripravnik

Stefan Aralica

Kontakt

Stefan Aralica je advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Mirkov Čivtelić & Jakšić, gde pruža podršku autorima fotografija, muzičkih i filmskih dela, u vezi sa različitim pitanjima iz oblasti zaštite intelektualne svojine.

 

Takođe, pruža pravnu podršku u domenu korporativnog i privrednog prava. Njegove ključne odgovornosti obuhvataju istraživanje i analizu promena zakonodavnih okvira i sudskih praksi, kao i izradu različitih pravnih dokumenata za klijente kancelarije.

  • Intelektualna svojina
  • Privredno pravo
  • Medijsko pravo

  • Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
  • Mirkov Čivtelić & Jakšić (2024 – do danas)
  • Advokatska kancelarija Mirkov Law (2022 – 2024)
  • Advokatska komora Beograda