Skip to content Skip to footer

Važnost žiga

Svoje prve rukotvorine čovek je obeležavao znacima da bi se znalo kome pripadaju. U antičko doba ih je obeležavao da bi se znalo ko je proizvođač ili iz kog kraja potiče proizvod. U srednjem veku u pojedinim sredinama propisuje se čak i obavezno obeležavanje proizvoda kako bi mogli da se razlikuju. Konačno, razvoj trgovine i njena internacionalizacija u 19. veku doveli su do regulisanja ovog društvenog fenomena, odnosno do donošenja prvih propisa o žigovima i organizovanja ovog privilegovanog sredstva regulisanja odnosa na tržištu.

Današnje moderno poslovanje se ne može zamisliti bez da obeležavate žigom svoje proizvode ili usluge, bez konstantnih monitoringa i zaštite svojih žigova od napada konkurencije kojima se žig razvodnjava a reputacija urušava. Sama važnost žiga se ogleda i u tome što Vas preko njega potrošači primete, stvaraju sliku o Vama i konačno pamte. Žig pod kojim ste odlučili da poslujete, simbolizuje i definiše Vaš proizvod i/ili uslugu dajući mu onu odlučujuću nijansu.

Pre par vekova su se vlasnici žigova trudili da im žigovi izgledaju raskošno i možemo slobodno reći da se želela stvoriti asocijacija na kraljevske grbove dajući potrošačima osećaj da su i oni deo toga. Jedan od najboljih primera za to je žig kompanije Philip Morris koji je do danas ostao nepromenjen.

U moderno doba stvari su se malo izmenile. Istraživanja su pokazala da potrošači najbolje pamte jednostavne a upečatljive žigove. Tako je žig kompanije Adidas sastavljen od tri paralelne linije, žig kompanije Mercedes sastoji se od kruga u kojem se nalaze tri kraka podjednako udaljeni jedni od drugih polazeći iz centra, žig kompanije Nike podseća na onu situaciju kada ste na fakultetu nešto dobro uradili pa Vam je profesor štiklirao rad, itd.

Kada smo pravili naš Mirkov Law žig, odlučili smo se za plavu boju Dunava kao preovlađujuću uz želju da asocira na Hidrosistem Dunav – Tisa – Dunav, čiji je idejni tvorac Nikola Mirkov. Razlog zbog kog su neka slova u žigu povezana jeste naša želja da baš kao i spomenuti hidrosistem, povezani u jednu celinu, napravimo velike promene. Inače, žig Mirkov Law je pod brojem 81892 registrovan pred Zavodom za intelektualnu svojinu.

Ukoliko Vam bude bila potrebna asistencija oko žiga u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj pružamo advokatske usluge, slobodno nas kontaktirajte.