Skip to content Skip to footer

Zašto je važno da zaštitite vaš pronalazak

Patent je pravo kojim se štiti pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike. Patentom se ne štiti ideja, nego konkretno rešenje nekog tehničkog problema.

Da biste ostvarili patentnu zaštitu, pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike mora ispunjavati sledeće uslove:

 • da je nov odnosno ne sme pre podnošenja prijave za zaštitu odnosno registraciju biti prikazan javnosti na bilo koji način, bilo gde u svetu
 • da ima inventivan nivo odnosno ne sme na očigledan način za osobu stručnu u određenom području proizlaziti iz stanja tehnike
 •  da je industrijski primenjiv odnosno da se praktično može primeniti (ne samo teoretski) i da je prikladan za proizvodnju ili upotrebu u industriji

Osim ovih uslova, bitno je da vaš pronalazak spada u kategoriju koja je patentabilna odnosno podložna patentnoj zaštiti. Naime, određeni pronalasci nemaju to svojstvo i zato ne mogu steći patentnu zaštitu. Tako se prema pozitivno pravnim propisima ne mogu štititi patentom sledeći pronalasci:

 • otkrića, naučne teorije i matematičke metode
 • estetske kreacije
 • planovi, pravila i postupci za obavljanje intelektualnih delatnosti, za igranje igara ili za obavljanje poslova
 • prikazivanje informacija
 • računarski programi (softveri)
 • pronalasci životinjskih i biljnih vrsta kao takvi i bitno biološki postupci za dobijanje biljaka i životinja
 • ljudsko telo i samo otkriće nekog od njegovih elemenata (npr. odsečak gena)
 • dijagnostički i hirurški postupci, kao i postupci lečenja koji se primenjuju neposredno na ljudskom ili životinjskom telu
 • pronalasci protivni javnom poretku ili moralu (kloniranje, genetske modifikacije)

Dakle, ukoliko je vaš pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike nov, ima inventivan nivo i može se primeniti u industrijskoj proizvodnji, a ne odnosi se na nešto od prethodno navedenog zbog čega bi mu mogla biti uskraćena zaštita patentnom, izuzetno je važno zaštititi ga patentom. Naime, pravna zaštita patentom znači da se pronalazak ne sme komercijalno izrađivati, koristiti, stavljati u promet ili prodavati bez saglasnosti njegovog vlasnika.

Vlasnik patenta ima pravo da odluči ko može a ko ne može da koristi njegov pronalazak za vreme trajanja zaštite na određenoj teritoriji. Vlasnik patenta može dati licencu drugim licima da koriste određeni pronalazak pod uslovima koji su predmet međusobnog ugovaranja.

Vlasnik patenta može, takođe preneti pravo na treće lice koje postaje njegov novi vlasnik. Nakon isteka trajanja prava ili prestanka njegovog održavanja, zaštita prestaje, a pronalazak postaje javno dobro. To znači da vlasnik patenta više nema isključivo pravo na pronalazak, koji sada postaje slobodan za komercijalno iskorišćavanje.

Važno je imati na umu da patent traje 20 godina od dana podnošenja prijave za priznanje patenta i za to vreme njegovom vlasniku obezbeđuje monopol nad tim pronalaskom. Upravo je to razlog zašto se pronalasci štite patentom, njegovom vlasniku se u periodu od 20 godina daje isključivo pravo da ga koristi, uz mogućnost da u istom tom vremenskom periodu zabrani neovlašćeno korišćenje svog pronalaska svakom trećem licu.

Konačno, treba imati na umu da patenti imaju teritorijalno važenje odnosno da važe samo na određenoj teritoriji.

Ukoliko želite da polažete isključivo pravo na vaš pronalazak iz bilo koje oblasti tehnike tako što ćete ga registrovati, ili ako želite da proširite zaštitu na teritorije nekih drugih država, biće nam zadovoljstvo da vam asistiramo pred nadležnim Zavodom za intelektualnu svojinu ili Evropskim patentnim zavodom (EPO).