Skip to content Skip to footer

Mirkov Law postaje Mirkov Čivtelić & Jakšić

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da je advokatska kancelarija Mirkov Law, u cilju strateškog jačanja svoje pozicije na tržištu pravnih usluga Jugoistočne Evrope, proširila svoj tim pridodajući mu dva značajna člana, partnera, Andreju Čivtelića i Milana Jakšića. Dodavanjem njihovih imena i u sam naziv kancelarije ozvaničavamo osnivanje nove i još jače zajedničke advokatske kancelarije, Mirkov Čivtelić & Jakšić.

Eksperti u oblasti zaštite intelektualne svojine, rešavanju sporova i privrednog prava

Advokati kancelarije Mirkov Čivtelić & Jakšić poseduju bogato iskustvo u svim pitanjima koja se tiču prava intelektualne svojine, posebno se specijalizujući za rešavanje kompleksnih sporova u ovoj ali i drugim oblastima. Tim takođe nudi široku ekspertizu i znanje iz različitih oblasti privrednog prava. O širini znanja i iskustva kancelarije posebno svedoči bogat portfolio renomiranih klijenata, koji obuhvata medijske, energetske, farmaceutske i telekomunikacione kompanije, filmske umetnike, muzičare, fotografe, tehnološke kompanije i kompanije koje se bave proizvodnjom i prodajom robe široke potrošnje.

Milan Jakšić ima više od 17 godina iskustva u savetovanju klijenata o različitim aspektima poslovnog i korporativnog prava. Posebno se specijalizovao za rešavanje pravnih pitanja u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, kao i zastupanju klijenata u kompleksnim sporovima vezanim za ovu oblast. Tokom godina prakse, uspešno je štitio prava poznatih umetnika, fotografa, muzičara i kompanija u kreativnoj industriji na srpskom tržištu.

Andreja Čivtelić donosi više od 14 godina iskustva u zastupanju domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica pred domaćim sudovima i drugim nadležnim organima kada je u pitanju povreda i zaštita prava intelektualne svojine, žigova, autorskih i srodnih prava, ali i u projektima koji se odnose na kolektivno ostvarivanje autorskih prava, kao i zaštite prava potrošača. Pored ekspertize u oblasti intelektualne svojine Andreja redovno savetuje klijente o širokom spektru pitanja iz oblasti privrednog prava.

O počecima

Nakon dugogodišnje karijere koju je, pored ostalog, gradio u jednoj od vodećih regionalnih advokatskih kancelarija, Relja Mirkov je 2020. godine osnovao Mirkov Law, kao nezavisnu advokatsku kancelariju. Specijalizujući se za intelektualnu svojinu i korporativno pravo kancelarija je brzo postala prepoznatljiva po posvećenom, kreativnom i nadasve stručnom pružanju pravnih usluga. Odgovarajući na povećane zahteve klijenata, Relja je 2024. godine osnovao zajedničku advokatsku kancelariju Mirkov, Čivtelić & Jakšić, time značajno unapređujući profesionalne kapacitete.

Novo ime za nove uspehe

Tim kancelarije Mirkov Čivtelić & Jakšić ostaje posvećen pružanju kreativnih pravnih rešenja u Jugoistočnoj Evropi, posebno vodeći računa da njeni klijenti dobiju profesionalne i pragmatične savete kojima će umanjiti poslovne rizike, a uvećati poslovne uspehe.